Welkom op de website van de VVD in Dordrecht.

De VVD staat voor een Dordrecht waarin het goed leven is. Een welvarende stad, waar talent wordt gekoesterd en lef wordt gesteund. Waar mensen worden gestimuleerd zelfstandig te worden en te blijven. Een stad waarin een solide financieel beleid wordt gevoerd en waarin het bestuur aanspreekbaar en afrekenbaar is. We leggen de lat hoog en nemen geen genoegen met een voldoende.

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur gerust een mailtje naar info@vvddordrecht.nl of maak gebruik van het contactformulier.

Nieuwsbrief
VVD Dordrecht vraagt aandacht voor veilig scheepsverkeer op de rivieren

19 feb 2015 - De veiligheid op het water bij het drie-rivieren-knooppunt in Dordrecht is mogelijk in gevaar. De NOS onthulde dat verkeerspost Dordrecht in de afgelopen twee maanden tot twaalf keer toe onderbezet is geweest. Verkeersleiders hebben aan de bel getrokken dat zij door onderbezetting niet meer goed kunnen optreden bij calamiteiten. De Dordtse VVD heeft het college gevraagd of zij hierover al in overleg is getreden met Rijkswaterstaat. „De druk bevaren rivieren langs Dordrecht vragen een alerte houding op de veiligheid ervan”, stelt raadslid Maarten Burggraaf.LEES VERDER

VVD Dordrecht blij met richting nieuwe welstandsnota

16 feb 2015 - VVD Dordrecht is blij met de richting van de nieuwe welstandsnota die recentelijk door het college is gepresenteerd. Ondernemers krijgen vrijheid van handelen in hun bouwplannen op bestaande bedrijventerreinen. Bewoners kunnen hun eigen verantwoordelijkheid nemen door hun eigen buurt of wijk welstandsvrij te maken. Veel aan welstand gerelateerde zaken voor bewoners en ondernemers worden gemakkelijker en eenvoudig toegankelijker gemaakt. Een pluim is dan ook op zijn plaats voor het college.LEES VERDER

VVD vraagt college parkeerdruk rond station op te lossen

20 nov 2014 - In de commissie op 18 november jl heeft VVD Dordrecht aan de wethouder Verkeer & Vervoer gevraagd om aan een oplossing te werken die de parkeerdruk op straat in de omgeving achter het station kan verlagen. De vele aanwezige bewoners van de nabij het station gelegen Mauritsweg bevestigden dat zij moeilijk hun auto in hun eigen buurt kwijt kunnen.LEES VERDER

VVD brengt regionale ondernemers en mogelijke EU-financiering bij elkaar

14 nov 2014 - Bij de begrotingsbehandeling begin deze week werd de VVD oproep om in Dordrecht meer met open data te gaan doen, unaniem ondersteund door de gemeenteraad. Vandaag wordt hier al ‘handen en voeten’ aan gegeven. Op initiatief van de Dordtse VVD zijn diverse IT-bedrijven uit de regio aanwezig bij een presentatie over de mogelijkheden om via deze open data innovatieve diensten te ontwikkelen mét financiële steun van de EU. De bijdragen lopen uiteen van 10.000 tot maximaal 170.000 euro per project. Er is ook een vertegenwoordiging van de gemeente aanwezig die kennis hebben van de data die er te vinden zijn binnen Dordrecht.LEES VERDER

Jeugdzorg met hoofdletter J

13 nov 2014 - Tijdens de begrotingsbehandeling op 11 en 12 november 2014 hebben we als VVD een motie ingediend met bovenstaande titel. Aanleiding was een recent bezoek aan de Meerpaal van TriviumLindenhof. Dit project en vele andere kleinschalige projecten en initiatieven zijn waardevol binnen de Jeugdzorg. Daarom heeft onze bijdrage in het gemeentenieuws van 12 november ook betrekking hierop. Onderstaand de tekst die opgenomen is in de Stem van Dordt:LEES VERDER

Lokale lasten zo laag mogelijk houden

12 nov 2014 - „Als het op is worden we zuinig…” Deze uitspraak van Herman Brood mag niet van toepassing zijn in Dordrecht. De financiële positie van onze stad heeft dan ook de volle aandacht in de Algemene Beschouwing van VVD Dordrecht dit jaar. Het gaat hier immers om de portemonnee van de bewoners en ondernemers van Dordrecht en daar moeten we zuinig mee omgaan.LEES VERDER

meer...


Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid